Hulp bij verzuim inschakelen

Hebt u als HR-professional teveel te maken met verzuim van medewerkers en uw gangbare methoden werken niet? Denk dan eens aan het inschakelen van een externe expert op het gebied van verzuim. Hulp bij verzuim kan het antwoord zijn op langdurig ziekteverzuim zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Een extern bureau laten kijken naar dieper liggende oorzaken voor verzuim in uw organisatie kan net datgene zijn dat uw probleem voorgoed oplost. Verzuim is een ingewikkeld begrip en er kunnen talloze oorzaken ten grondslag liggen aan ziekte van uw personeel. Het kan liggen aan ongezonde werkdruk, pesten op het werk, een fysiek ongezonde werkomgeving of medewerkers die buiten het werk om ongezond leven. Voor dat laatste kunt u bijvoorbeeld voorlichting inzetten en goede gewoonten stimuleren. Hebt u hier hulp bij nodig? Denk dan eens aan de professionals van Just Whealty. Zij weten als geen ander hoe belangrijk het voor HR-medewerkers en ondernemers is om verzuim tot het minimum te beperken. Alle dagen dat uw medewerkers ziek zijn kunnen zij niets bijdragen aan uw onderneming, maar worden zij uiteraard wel doorbetaald. Dat is de voornaamste reden dat u verzuim altijd zult willen beperken. 

Meer hulp bij verzuim nodig?

Hebt u meer hulp bij verzuim nodig dan u intern kunt realiseren? De experts van Just Whealthy kunt u vinden via just-whealthy.nl. Hier vindt u meteen al handige tips en kunt u zich inlezen in de diverse werkgebieden waarin Just Whealthy werkzaam is. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Voedingsadvies
  • Leefstijladvies
  • Trainingen op het gebied van voeding
  • Coaching 

U kunt een dure coach inhuren of een consultant, maar bij Just Whealthy betaalt u de juiste prijs voor wat u ervoor terugkrijgt. De experts op het gebied van hulp bij verzuim verdiepen zich altijd in de problematiek van uw bedrijf en u krijgt dan ook een maatwerktraject dat u bij andere partners niet snel zult vinden. Kies  daarom ook voor deze betrouwbare partner voor hulp bij verzuim.

Wat kunt u zelf doen?

Als ondernemer is het belangrijk zelf het goede voorbeeld te geven aan uw werknemers. Als u ziek bent, blijft u echt thuis om uit te zieken en uw collega’s niet aan te steken. U leeft gezond, eet voldoende en gevarieerd en komt bij voorkeur niet met de auto naar het werk. Als u deze zaken doet, aangevuld met sportactiviteiten onder collega’s en de gratis verstrekking van fruit en het stimuleren van fiets- of andere sportplannen, dan bent u veel collega-ondernemers al voor. Als dit nog niet voldoende is om uw ziekteverzuim de kop in te drukken is het wellicht tijd voor meer hulp bij verzuim tegengaan. Hulp bij verzuim kan een prima manier zijn uw HR-afdeling te ondersteunen. Bij snelle groei van een bedrijf is die ondersteuning en meer hulp bij verzuim van harte welkom. Omdat Just Whealthy ervaring heeft met zeer uiteenlopende bedrijfstakken zal men hier zeker in staat zijn uw organisatie naar een hoger plan te tillen. Coaching waarbij interactie een groot onderdeel is van de leerstof, is een bewezen manier mensen snel nieuwe manieren van denken en doen aan te leren. Men moet immers zelf inzien dat een ongezonde leefstijl negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Voor u het weet hebt u dan niet langer behoefte aan hulp bij verzuim, en beschikt u over personeel dat uit zichzelf zo goed mogelijk voor de gezondheid zorgt. Verzuim zal dan een stuk minder voorkomen dan u gewend bent. Dat helpt u en uw organisatie vooruit en weldra bent u klaar voor de volgende stap, samen met uw gezonde en fitte werknemers.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn