Wat is subsidie op monumenten?

Bent u eigenaar van een monument? Woont u bijvoorbeeld in een huis met een monumentaal dak? Of is uw winkel gebouwd in een oude kerk? Of bent u eigenaar van een vuurtoren of molen? Dan bent u eventueel eigenaar van een monument. Als eigenaar van een monument is het mogelijk om subsidie op monumenten te krijgen. Een monument is een pand met een bepaalde waarde. Deze waarde kan cultureel maar ook historisch of wetenschappelijk zijn. Het is mogelijk als eigenaar een subsidie over monumenten te krijgen. Dit betekent dat de eigenaar extra geld krijgt om het monument te onderhouden. De monumenten worden door de overheid gesubsidieerd. Dit wordt gedaan zodat bijzondere locaties goed worden onderhouden en maakt het mogelijk om een oud pand een nieuw jasje te geven. Hierdoor zorgt de Nederlandse overheid ervoor dat belangrijke locaties in goede staat blijven. De hoogte van de subsidie op monumenten en regelingen zijn allemaal afhankelijk van het gebouw. Een voorbeeld van een monument is bijvoorbeeld het Paleis op de Dam of Kasteel Waardenburg. Maar ook het woonhuis Oudaen is een monumentaal pand wat wordt gesubsidieerd.

Wanneer is er recht op een subsidie van monumenten?

Voordat een eigenaar subsidie krijgt, moet eerst duidelijk zijn met wat voor monument men te maken heeft. Elk land heeft verschillende eisen om te bepalen of het een monument is. In Nederland hebben wij rijks- provinciaal- en gemeentelijke monumenten. Een gebouw is een rijksmonument als de overheid kenbaar heeft gemaakt dat het een rijksmonument is. Dit geldt ook voor provinciaal en gemeentelijke monumenten. Er zijn maar twee provincies in Nederland die ook monumenten aanwijzen. Wanneer een eigenaar subsidie op monumenten wil aanvragen, kijkt de overheid of het een woonhuis is ofgeen woonhuis. Een monumentaal pand dat geen woonhuis is kan bijvoorbeeld een vuurtoren of molen zijn. Voor een woonhuis subsidie op monumenten kunt u financiële hulp krijgen met en op de volgende manieren:

  • Dak
  •  Fundering
  •  Terrein en beplanting
  • Kozijnen
  • SchilderwerkConstructies

Voor een niet woonhuis zijn er weer verschillende regels. Bij een niet woonhuis geeft de overheid subsidie om het monument in stand te houden. Maar ook om te verduurzamen en te restaureren. De eigenaar krijgt een instandhoudingsubsidie. Naast subsidies kunnen er ook leningen worden aangevraagd. Dit zijn gunstigere leningen die worden gegeven als iemand een monument koopt. Hierbij horen natuurlijk ook weer andere regels.

Is er hulp voor subsidie op monumenten?

Subsidies, en ook leningen, moeten natuurlijk wel van tevoren worden aangevraagd. De regels en eisen veranderen vaak. Bijvoorbeeld in 2019 zijn er weer nieuwe regels ingevoerd voor subsidie monumenten. Om het voor de eigenaar wat makkelijker te maken is het mogelijk om hulp te krijgen van bijvoorbeeld een monumenten makelaar. Deze makelaar is van alle markten thuis. De makelaar kan helpen met de koop en verkoop van een monument. Daarbij zal de makelaar het monument taxeren maar helpt ook bij het aanvragen van financiële steun van de overheid. Als u eigenaar bent van een monument, is het fijn om iemand in te schakelen die veel kennis heeft over dit soort zaken. Hierbij blijft de eigenaar makkelijk op de hoogte van alle regels en mogelijke subsidies.

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn